MULTISSOL1000

Technical characteristics of the product

Multissol1000

Multifunctional additive for diesel fuel, MULTISSOL1000, allows for obtaining PREMIUM class fuel.

 • Działanie antypienne

  Olej napędowy wykazuje naturalną skłonność do pienienia, która nie jest normalizowana, ale może stanowić problem podczas napełniania zbiorników pojazdów. Dodatek MULTISSOL1000, jako jeden z nielicznych pakietów uszlachetniających, zmniejsza objętość piany i bardzo szybko (1 do 3 s) prowadzi do jej zaniku na powierzchni oleju napędowego, co pozwala na wykorzystanie całej objętości zbiornika paliwa (Tabela 3).

  Tabela 3. Wpływ dodatku MULTISSOL1000 na właściwości przeciwpienne paliwa
  (metoda badań NF M 07-075)

  Paliwo
  Dawka dodatku MULTISSOL 1000, ppm
  Objętość piany, ml
  Redukcja objętości piany, %
  Czas zaniku piany, s
  Redukcja czasu zaniku piany, %
  Olej napędowy zgodny z PN-EN 590
  0
  108
  -
  26
  -
  1000
  40
  63
  3
  88
  2000
  28
  65
  1
  98

  Zmniejszenie objętości piany po 3s od napełnienia cylindrów laboratoryjnych
  przedstawiono na Fotografii 3.


  Fotografia 3. Wysokość piany w przypadku a) niestosowania dodatku MULTISSOL1000 do paliwa, b) stosowania dodatku MULTISSOL1000 do paliwa (metoda badań NF M 07-075)


See also:

 • Multissol1000 - Destiny

  Wielofunkcyjny dodatek uszlachetniający do oleju napędowego MULTISSOL1000 pozwala na uzyskanie paliwa klasy PREMIUM przy zastosowaniu w stężeniu 1000 ppm (mg/kg; 1 litr na 1000 litrów paliwa).

  Read more

 • Multissol1000 - cleaning effect

  In order to ensure proper engine power and complete fuel combustion, it is necessary to keep the power supply clean. Preventing of deposit sticks on injection equipment is of particular importance in Heavy Duty Diesel engines. Petroleum oil, as well as biocomponents contained in commercial fuel, do not have the ability to dissolve or wash off sediments accumulating on the surface of the engine's power system components.

  Read more

 • Multissol1000 - Cetane number

  The cetane number of diesel fuel characterize its combustion in engine, which begins with self-ignition of the fuel. The time from moment of injection of diesel to the cylinder until the moment of self-ignition is the period of self-ignition delay.

  Read more

 • Multissol1000 - Corrosion protection

  In order to protect elements of the diesel engine power supply system against corrosive fuel, corrosion inhibitors are added. The effectiveness of corrosion protection is tested according to ASTM D665A.

  Read more

 • Multissol1000 - reduction foaming

  The effects of MULTISSOL1000 adding to the standard diesel fuel (of properties consistent to the PN-EN 590) are: - keeping the supply system of diesel engine in perfect cleanliness, in particular engine with high-pressure Common Rail injection system, - increasing the cetane number from 4 to 6 units, - reducing the foaming of fuel, - improving the ability to water demulsifying from the fuel.

  Read more

 • Multissol1000 - Influence of the additive on the interface of diesel fuel - water

  Diesel fuel does not mix with water and does not dissolve water. At the interface between water and diesel, an emulsion may form, especially when the fuel contains a biocomponent in the form of FAME or is long stored.

  Read more

 • Multissol1000 - Physicochemical properties

  Multifunctional additive for diesel fuel, MULTISSOL1000, allows for obtaining PREMIUM class fuel.

  Read more

 • Multissol1000 - Application rules

  In order to ensure full homogenization of the MULTISSOL1000 additive with diesel fuel, and striving for maximum effectiveness of the additive, it is recommended to add the additive during reloading or before pumping or before refueling the tanks.

  Read more

 • Multissol1000 - Packaging, storage and transport

  Read more

 • Multissol1000 - Legal note (according to Polish law)

  Adding MULTISSOL to fuel does not create a liability in the excise duty and does not require a tax warehouse because it is delivered with the excise paid

  Read more

© Copyright 2002 - 2022 Petrol SC
You are our: 150134 virtual guest.
Project made by www.Alice-Network.pl group www.MixDigital.pl– advertise professional solutions