AQUAGASOL

Charakterystyka techniczna produktu

AQUAGASOL

Dodatek (solubilizujący) do LPG, zwiększający rozpuszczalność wody w paliwie; zapobiega i trwale usuwa zmętnienie paliwa wywołane obecnością wody.

 • AQUAGASOL - Charakterystyka toksyczno-pożarowa

  Metanol: NDS: 100 mg/m3, NDSCh: 300 mg/m3

  Granice wybuchowości: 5,5 % obj. - 36,5 % obj.

  Prężność par w temp. 20oC: 125 hPa

  Gęstość par względem powietrza: 1,11

  Środki gaśnicze

  Właściwe: dwutlenek węgla, proszki gaśnicze, piany, rozproszone prądy wody

  Niewłaściwe ze względów na skuteczność: zwarte strumienie wodyZobacz także:

 • AQUAGASOL - Przeznaczenie

  Dodatek (solubilizujący) do LPG, zwiększający rozpuszczalność wody w paliwie; zapobiega i trwale usuwa zmętnienie paliwa wywołane obecnością wody.

  Czytaj więcej

 • AQUAGASOL - Wpływ AQUAGASOL-u na LPG

  Działanie AQUAGASOL-u polega na solubilizacji cząsteczek wody rozpuszczonych lub zdyspergowanych w paliwie. Aktywna część preparatu wiąże fizycznie wodę z utworzeniem adduktu, doskonale rozpuszczalnego w węglowodorach, nawet w bardzo ujemnych temperaturach. Siła wiązania wody przez AQUAGASOL wzrasta w miarę obniżania temperatury paliwa i dzięki temu zawodnione paliwo nie mętnieje.

  Czytaj więcej

 • AQUAGASOL - Właściwości fizykochemiczne

  AQUAGASOL jest płynem o barwie jasno-brązowej, mieszającym się z LPG.

  Czytaj więcej

 • AQUAGASOL - Zasady stosowania

  Celem zmniejszenia uciążliwości operacji dozowania i zapewnienia pełnej homogenizacji AQUAGASOL-u, a także dążąc do maksymalizacji skuteczności preparatu, zaleca się stosowanie preparatu podczas przeładunków LPG.

  Czytaj więcej

© Copyright 2002 - 2022 Petrol SC
Jesteś naszym: 144026 wirtualnym gościem.
Projekt i Wykonanie www.Alice-Network.pl grupa www.MixDigital.pl - Profesjonalne rozwiązania reklamowe