DIESOL

Charakterystyka techniczna produktu

Diesol

"DIESOL" jest testowany: w Laboratorium Polskiego Koncernu Naftowego S.A. w Płocku

 • Diesol - Pakowanie, przechowywanie i transport

  Opakowania:
  • beczka 200L - UN 1A1 /X1,4/250/...*/PL/COBRO 367/ŁAS, lm 3520
  • kanister z t.s. 30L - UN 3H1 / Y1/100 /.../ PL / COBRO 1238 / SUWARY

  Warunki ADR - dodatek A.5, grupa opakowań III

  Transport:
  • nalepka ostrzegawcza : nr 3 (ADR dodatek A.9 lm3902)
  • numer rozpoznawczy materiału (ONZ): UN 1268 - produkty z ropy naftowej i.n.o.;
  • - numer rozpoznawczy zagrożenia : 30 (taki sam jak dla olejów napędowych)
  Klasyfikacja materiału:

  RID: kl 3, lm 301, p.31c

  ADR: kl 3, lm 2301, p.31c - Certyfikat Klasyfikacyjny Nr 138/IPO/96Zobacz także:

 • Diesol - Wpływ na oleje napędowe

  Działanie produktu polega na modyfikacji struktury kryształów węglowodorów parafinowych powstających w wyniku oziębiania oleju napędowego i zahamowaniu sedymentacji kryształów parafin w oleju napędowego poprzez obecność specjalnego dodatku dyspergującego.

  Czytaj więcej

 • Diesol - Właściwości fizykochemiczne

  Płyn o barwie jasno-żółtej mieszający się w każdej proporcji z olejem napędowym.

  Czytaj więcej

 • Diesol - Zasady stosowania

  Celem zmniejszenia uciążliwości operacji dozowania i zapewnienia pełnej homogenizacji "DIESOL-u" a także dążąc do maksymalizacji skuteczności preparatu

  Czytaj więcej

 • Diesol - Pakowanie, przechowywanie i transport

  Opakowania, Warunki ADR, Klasyfikacja, Oznaczenia

  Czytaj więcej

 • Diesol - Charakterystyka toksyczno-pożarow

  Najwyższe dopuszczalne stężenie, >Klasa niebezpieczeństwa, Klasa niebezpieczeństwa pożarowego, Zalecane środki gaśnicze

  Czytaj więcej

© Copyright 2002 - 2024 Petrol SC
Jesteś naszym: 190849 wirtualnym gościem.
Projekt i Wykonanie www.Alice-Network.pl grupa www.MixDigital.pl - Profesjonalne rozwiązania reklamowe