AQUAGASOL

Charakterystyka techniczna produktu

AQUAGASOL

Dodatek (solubilizujący) do LPG, zwiększający rozpuszczalność wody w paliwie; zapobiega i trwale usuwa zmętnienie paliwa wywołane obecnością wody.

 • AQUAGASOL - Właściwości fizykochemiczne

  AQUAGASOL jest płynem o barwie jasno-brązowej, mieszającym się z LPG. Właściwości fizykochemiczne AQUAGASOL-u przedstawiono w Tabeli 1.

  Preparat ulega całkowitemu bezpopiołowemu spalaniu.

  Lp. Wymagania Wartość Metody badań
  1 Gęstość w temperaturze 20OC, g/ml, nie wyższa niż 0,920 PN-EN ISO 3675:2004
  2 Temperatura zapłonu, oC, nie niższa niż 11 PN-EN ISO 2719:2007
  3 Temperatura początku wrzenia, OC, nie niższa niż 65 PN-EN ISO 3405:2004
  4 Zawartość wody Nie zawiera PN-EN ISO 12937:2005
  5 Zawartość zanieczyszczeń mechanicznych Nie zawiera PN-EN 12662:2008
  6 Temperatura krzepnięcia, OC, nie wyższa niż -38 PN-55/C-04016
  7 Zawartość siarki %, m/m Nie zawiera PN-EN ISO 8754:2007


Zobacz także:

 • AQUAGASOL - Przeznaczenie

  Dodatek (solubilizujący) do LPG, zwiększający rozpuszczalność wody w paliwie; zapobiega i trwale usuwa zmętnienie paliwa wywołane obecnością wody.

  Czytaj więcej

 • AQUAGASOL - Wpływ AQUAGASOL-u na LPG

  Działanie AQUAGASOL-u polega na solubilizacji cząsteczek wody rozpuszczonych lub zdyspergowanych w paliwie. Aktywna część preparatu wiąże fizycznie wodę z utworzeniem adduktu, doskonale rozpuszczalnego w węglowodorach, nawet w bardzo ujemnych temperaturach. Siła wiązania wody przez AQUAGASOL wzrasta w miarę obniżania temperatury paliwa i dzięki temu zawodnione paliwo nie mętnieje.

  Czytaj więcej

 • AQUAGASOL - Właściwości fizykochemiczne

  AQUAGASOL jest płynem o barwie jasno-brązowej, mieszającym się z LPG.

  Czytaj więcej

 • AQUAGASOL - Zasady stosowania

  Celem zmniejszenia uciążliwości operacji dozowania i zapewnienia pełnej homogenizacji AQUAGASOL-u, a także dążąc do maksymalizacji skuteczności preparatu, zaleca się stosowanie preparatu podczas przeładunków LPG.

  Czytaj więcej

© Copyright 2002 - 2024 Petrol SC
Jesteś naszym: 190844 wirtualnym gościem.
Projekt i Wykonanie www.Alice-Network.pl grupa www.MixDigital.pl - Profesjonalne rozwiązania reklamowe