LUBRIKSOL

Charakterystyka techniczna produktu

LUBRIKSOL

Dodatek smarnościowy do oleju napędowego (ON).

 • LUBRIKSOL - Pakowanie, przechowywanie i transport
  Opakowania:
  • beczka 200L - UN 1A1 /X1,4/250/...*/PL/COBRO 367/ŁAS
  • kanister z t.s. 30L - UN 3H1 /Y1,84/150/...*/PL/COBRO 439/INVAC

  Warunki ADR - dodatek A.5, grupa opakowań III

  Transport:
  • nalepka ostrzegawcza: nr 3 (ADR 5.2.2.2.2)
  • numer (ONZ): UN 1268 - produkty z ropy naftowej i.n.o.
  • numer rozpoznawczy zagrożenia: 30
  Klasyfikacja materiału:

  RID/ADR: kl 3Zobacz także:

 • LUBRIKSOL - Przeznaczenie

  Dodatek smarnościowy do oleju napędowego (ON).

  Czytaj więcej

 • LUBRIKSOL - Wpływ dodatku Lubriksol na oleje napędowe

  Poprawę właściwości smarnych olejów napędowych, w szczególności niskosiarkowych, uzyskuje się poprzez wprowadzanie specjalnych dodatków, do których należy LUBRIKSOL.

  Czytaj więcej

 • LUBRIKSOL - Właściwości fizykochemiczne

  Płyn o barwie jasno-żółtej mieszający się w każdej proporcji z olejem napędowym. Preparat zachowuje płynność do temperatury -28oC, ulega całkowitemu bezpopiołowemu spalaniu.

  Czytaj więcej

 • LUBRIKSOL - Zasady stosowania

  Uzyskanie pełnego efektu stosowania LUBRIKSOL-u w celu podniesienia jakości oleju napędowego wymaga wymieszania dodatku z paliwem np.: podczas napełniania zbiornika.

  Czytaj więcej

 • LUBRIKSOL - Wyniki badań dodatku LUBRIKSOL
  w Centralnym Laboratorium Naftowym w Warszawie

  Badania wpływu dodatku Lubriksol na poprawę smarności niskosiarkowego (34 ppm) bazowego oleju napędowego wykonano z zastosowaniem aparatu HFR2, zgodnie z normą PN-EN ISO 12156-1:2001.

  Czytaj więcej

© Copyright 2002 - 2024 Petrol SC
Jesteś naszym: 194866 wirtualnym gościem.
Projekt i Wykonanie www.Alice-Network.pl grupa www.MixDigital.pl - Profesjonalne rozwiązania reklamowe