Petrol - Na Paliwach znamy sie najelpiej!

Historia Firmy Petrol na przestrzeni lat

 • Rok 1989
  PETROL rozpoczął wytwarzanie dodatku poślizgowego do tworzyw sztucznych

  W 1989 roku PETROL rozpoczął wytwarzanie dodatku poślizgowego do tworzyw sztucznych o nazwie MAZAMID.

 • Rok 1990
  PETROL rozpoczął produkcję i sprzedaż dodatku DIESOL

  W 1990 roku PETROL rozpoczął produkcję i sprzedaż dodatku uszlachetniającego obniżającego temperaturę zablokowania zimnego filtru i temperaturę krzepnięcia olejów napędowych o nazwie DIESOL.

 • Rok 1991
  PETROL otrzymuje I nagrodę i Złoty Medal Naczelnej Organizacji Technicznej.

  Za opracowanie DIESOL-u i jego wdrożenie do produkcji PETROL otrzymał w 1991 roku I nagrodę i Złoty Medal Naczelnej Organizacji Technicznej. Sprzedaż DIESOL-u wzrosła od kilkuset litrów w 1991 roku do ponad 300 tysięcy litrów w 1996 roku.

 • Rok 1992
  PETROL przystąpił do dystrybucji płynu do chłodnic samochodowych o nazwie PETRYGO

  Od 1992 roku do 1995 roku, w ramach umowy z Mazowieckimi Zakładami Rafineryjnymi i Petrochemicznymi w Płocku, PETROL sprzedał ponad 700 ton konfekcjonowanego płynu PETRYGO z czego 156 ton wyeksportował.

 • Rok 1994
  PETROL eksport do innych krajów.

  W 1994 roku PETROL rozpoczął również sprzedaż DIESOL-u na eksport między innymi do takich krajów, jak: Białoruś, Litwa i Rosja.

 • Rok 1997
  PETROL - Nowy produkt AQUASOL

  W 1997 roku w ofercie PETROL-u znalazł się nowy dodatek uszlachetniający, zwiększający rozpuszczalność wody w paliwach, o nazwie AQUASOL. AQUASOL został opracowany z udziałem obu wspólników firmy PETROL w Instytucie Chemii Politechniki Warszawskiej w Płocku dla Petrochemii Płock S.A.

 • Rok 1998
  PETROL funkcjonuje w nowej siedzibie w przemysłowej dzielnicy Płocka.

  Na działce o powierzchni ponad 0,5 ha znajdują się zbiorniki oraz hala magazynowo-produkcyjna. Łączna pojemność zbiorników wynosi 150 m3. Powierzchnia hali stanowi około 210 m2, a jej kubatura prawie 1000 m3.

 • Rok 2008
  PETROL produkcja AQUAGASOL oraz CORIMSOL.

  W odpowiedzi na zapotrzebowanie rynku, firma PETROL podjęła produkcję dodatków do skroplonych węglowodorów gazowych (LPG): AQUAGASOL oraz CORIMSOL.

 • Rok 2014
  PETROL produkcja TCA-LZ800R

  TCA-LZ800R - Pakiet solubilizująco-emulgujący do olejów smarowych mineralnych.

 • Rok 2017
  PETROL produkcja dodatku MULTISSOL1000

  Wielofunkcyjny dodatek uszlachetniający do oleju napędowego MULTISSOL1000 pozwala na uzyskanie paliwa klasy PREMIUM

Nasza Historia

Firma PETROL istnieje od 1989 roku jako Spółka Cywilna
Macieja Paczuskiego i Ryszarda Puławskiego.

W 1990 roku PETROL rozpoczął produkcję dodatków uszlachetniających do paliw płynnych, które podlegają ciągłemu udoskonalaniu składu, zakresu zastosowania i skuteczności w celu dostosowywania do zmieniającej się jakości paliw.

W 1989 roku PETROL rozpoczął wytwarzanie dodatku poślizgowego do tworzyw sztucznych o nazwie MAZAMID. Technologia MAZAMID-u została opracowana w Instytucie Chemii Politechniki Warszawskiej w Płocku z udziałem obu wspólników firmy PETROL i zgłoszona do opatentowania. Wdrożenie MAZAMID-u do produkcji, na podstawie umowy licencyjnej z Politechniką Warszawską, umożliwiło dokonanie wpisu PETROL-u do rejestru Jednostek Innowacyjno-Wdrożeniowych.

W 1990 roku PETROL rozpoczął produkcję i sprzedaż dodatku uszlachetniającego obniżającego temperaturę zablokowania zimnego filtru i temperaturę krzepnięcia olejów napędowych o nazwie DIESOL. DIESOL został opracowany wyłącznie przez PETROL. Badania aplikacyjne DIESOL-u zostały przeprowadzone w:
- Instytucie Pojazdów Wydziału Samochodów i Maszyn Roboczych Politechniki Warszawskiej w zakresie wpływu dodatku uszlachetniającego na pracę układu zasilania silnika wysokoprężnego w niskiej temperaturze,
- Ośrodku Badawczo-Rozwojowym Fabryki Samochodów Ciężarowych w Starachowicach w zakresie wpływu dodatku uszlachetniającego na parametry pracy wzorcowego silnika wysokoprężnego 359,
- Instytucie Technologii Nafty - Oddział Warszawa w zakresie wpływu dodatku uszlachetniającego na normalizowane właściwości olejów napędowych.

Za opracowanie DIESOL-u i jego wdrożenie do produkcji PETROL otrzymał w 1991 roku I nagrodę i Złoty Medal Naczelnej Organizacji Technicznej. Sprzedaż DIESOL-u wzrosła od kilkuset litrów w 1991 roku do ponad 300 tysięcy litrów w 1996 roku. DIESOL podlega ciągłym udoskonaleniom; jego skład, zakres zastosowania i skuteczność są ciągle dostosowywane do szybko zmieniającej się jakości paliw, które znajdują się na rynku polskim jak i na rynkach zagranicznych.

W 1992 roku PETROL przystąpił do dystrybucji płynu do chłodnic samochodowych o nazwie PETRYGO. Od 1992 roku do 1995 roku, w ramach umowy z Mazowieckimi Zakładami Rafineryjnymi i Petrochemicznymi w Płocku, PETROL sprzedał ponad 700 ton konfekcjonowanego płynu PETRYGO z czego 156 ton wyeksportował.

W 1994 roku PETROL rozpoczął również sprzedaż DIESOL-u na eksport między innymi do takich krajów, jak: Białoruś, Litwa i Rosja.

W 1997 roku w ofercie PETROL-u znalazł się nowy dodatek uszlachetniający, zwiększający rozpuszczalność wody w paliwach, o nazwie AQUASOL. AQUASOL został opracowany z udziałem obu wspólników firmy PETROL w Instytucie Chemii Politechniki Warszawskiej w Płocku dla Petrochemii Płock S.A.

Od 1998 roku PETROL funkcjonuje w nowej siedzibie w przemysłowej dzielnicy Płocka. Na działce o powierzchni ponad 0,5 ha znajdują się zbiorniki oraz hala magazynowo-produkcyjna. Łączna pojemność zbiorników wynosi 150 m3. Powierzchnia hali stanowi około 210 m2, a jej kubatura prawie 1000 m3. Hala jest wyposażona w regały wysokiego składowania i urządzenia transportowe. PETROL dysponuje własnymi środkami transportu. Kompetentni pracownicy biura firmy zapewniają profesjonalną obsługę klientów.

W roku 2008, w odpowiedzi na zapotrzebowanie rynku, firma PETROL podjęła produkcję dodatków do skroplonych węglowodorów gazowych (LPG): AQUAGASOL oraz CORIMSOL.

W roku 2014, firma PETROL rozpoczeła produkcję Pakietu solubilizująco-emulgujący do olejów smarowych mineralnych o nazwie TCA-LZ800R.

W roku 2017, firma PETROL rozpoczeła produkcję Wielofunkcyjnego dodateku uszlachetniającego do oleju napędowego MULTISSOL1000 który pozwala na uzyskanie paliwa klasy PREMIUM.

© Copyright 2002 - 2024 Petrol SC
Jesteś naszym: 194871 wirtualnym gościem.
Projekt i Wykonanie www.Alice-Network.pl grupa www.MixDigital.pl - Profesjonalne rozwiązania reklamowe