LUBRIKSOL

Charakterystyka techniczna produktu

LUBRIKSOL

Dodatek smarnościowy do oleju napędowego (ON).

 • LUBRIKSOL - Charakterystyka toksyczno-pożarowat

  Najwyższe dopuszczalne stężenie - 150 g/m3

  Klasa niebezpieczeństwa - IIIa

  Klasa niebezpieczeństwa pożarowego - II

  Zalecane środki gaśnicze - piana, proszek, halon, CO2.Zobacz także:

 • LUBRIKSOL - Przeznaczenie

  Dodatek smarnościowy do oleju napędowego (ON).

  Czytaj więcej

 • LUBRIKSOL - Wpływ dodatku Lubriksol na oleje napędowe

  Poprawę właściwości smarnych olejów napędowych, w szczególności niskosiarkowych, uzyskuje się poprzez wprowadzanie specjalnych dodatków, do których należy LUBRIKSOL.

  Czytaj więcej

 • LUBRIKSOL - Właściwości fizykochemiczne

  Płyn o barwie jasno-żółtej mieszający się w każdej proporcji z olejem napędowym. Preparat zachowuje płynność do temperatury -28oC, ulega całkowitemu bezpopiołowemu spalaniu.

  Czytaj więcej

 • LUBRIKSOL - Zasady stosowania

  Uzyskanie pełnego efektu stosowania LUBRIKSOL-u w celu podniesienia jakości oleju napędowego wymaga wymieszania dodatku z paliwem np.: podczas napełniania zbiornika.

  Czytaj więcej

 • LUBRIKSOL - Wyniki badań dodatku LUBRIKSOL
  w Centralnym Laboratorium Naftowym w Warszawie

  Badania wpływu dodatku Lubriksol na poprawę smarności niskosiarkowego (34 ppm) bazowego oleju napędowego wykonano z zastosowaniem aparatu HFR2, zgodnie z normą PN-EN ISO 12156-1:2001.

  Czytaj więcej

© Copyright 2002 - 2024 Petrol SC
Jesteś naszym: 194877 wirtualnym gościem.
Projekt i Wykonanie www.Alice-Network.pl grupa www.MixDigital.pl - Profesjonalne rozwiązania reklamowe