Regulamin sprzedaży i dostaw

Regulamin sprzedaży i dostaw

Złożenie zamówienia oznacza równocześnie akceptację poniższych warunków.

Sprzedawca:
Jednostka Innowacyjno-Wdrożeniowa PETROL
Spółka Cywilna Paczuski Maciej Puławski Ryszard
ul. Targowa 20, 09-405 Płock

tel. 24 262 69 28
tel./fax 24 264 75 37
e-mail: biuro@petrolsc.com.pl
www.peterolsc.com.pl

NIP: 774-001-37-18
REGON: 004730126

nr konta bankowego:
PKO BP II O/Płock
77 1020 3974 0000 5902 0003 0775

1. Zamówienia są przyjmowane:

- telefonicznie 24 262 69 28 (pon.- pt. w godz. 8:00 - 15:00)
- faksem 24 267 75 37
- pocztą elektroniczną: biuro@petrolsc.com.pl
- listownie: PETROL S.C. Płock 09-400, ul. Targowa 20

2. Zamówienia nie są dodatkowo potwierdzane, jednak na życzenie klienta wysyłamy potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji.
3. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem dostępności towaru w magazynie. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia).
4. Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura VAT lub paragon w zależności od życzenia klienta.
5. Koszty przesyłki przy zamówieniu ilości powyżej 2000 L pokrywa sprzedawca.
6. Przy ilości powyżej 2000 L dostawa jest realizowana w ciągu 24-72 godzin od dnia założenia zamówienia (w przypadku procedury zawieszenia podatku akcyzowego 96 h), transportem własnym dostawcy lub innym.
7. Przy ilości poniżej 2000 L dostawa jest realizowana na koszt zamawiającego za pośrednictwem firmy kurierskiej RABEN.
8. W przypadku realizacji zamówienia za pośrednictwem firmy kurierskiej dostawca zobowiązuje się do nadania zamówienia w dniu jego otrzymania, jeśli dotrze ono do siedziby dostawcy (e-mailowo, telefonicznie, faksowo) do godz. 9:45, w pozostałych przypadkach zamówienie będzie nadane w następnym dni roboczym. Ponadto przy realizacji transportu za pośrednictwem firmy kurierskiej dostawca odpowiada tylko za termin nadania przesyłki, termin dostawy uzależniony jest od warunków firmy kurierskiej RABEN (orientacyjny czas 24-72h).
9. Koszt wysyłki naliczane są wg cennika firmy kurierskiej
10. Klient może wprowadzić zmiany w zamówieniu do momentu wystawienia faktury. Klient może wycofać złożone zamówienie wyłącznie telefonicznie: 24 262 69 28.
11. Klient nie może wycofać, anulować zamówienia, które już zostało wysłane.
12. W przypadku braku skutecznego anulowania zamówienia koszty nie podjęcia przesyłki i jej zwrotu do sprzedawcy obciążają w całości zamawiającego.
13. Cena podana w cenniku jako Cena hurtowa, obowiązuje zawsze w przypadku jednorazowego zamówienia od 500L.
14. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i nie zawierają podatku VAT. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez klienta zamówienia. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty, przeprowadzenia i odwołania akcji promocyjnych bądź wprowadzania w nich zmian. Ceny towarów nie zawierają kosztów dostawy, które podane są osobno.
15. Odbiór osobisty jest możliwy po wcześniejszym potwierdzeniu przez Sprzedawcę dostępności towaru.
16. Klient płaci za zamówione towary przy odbiorze: należność pobiera kurier.
17. Zamówienie z płatnością typu "Przedpłata" jest realizowane dopiero po otrzymaniu płatności lub potwierdzenia przelwu. Na wpływ czekamy 3 dni robocze, licząc od dnia złożenia zamówienia. Po tym terminie zamówienie zostaje anulowane.
18. Wartość zamówienia z płatnością typu "Przy odbiorze ", z uwagi na regulamin firm kurierskich, nie może przekraczać 8000 PLN.
19. Warunki płatności ustalane są indywidualnie przy składaniu zamówienia.
20. Sprzedawca zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia w przypadku zalegania z płatnością za dostawę poprzednią jeśli termin płatności określony w dokumencie dostawy poprzedniej już minął, oraz jeśli mimo braku upływu terminu płatności, wartość kredytu kupieckiego przekracza 50.000 zł oraz gdy zachodzi uzasadniona obawa, że należność za poprzednie lub obecne dostawy nie zostanie uregulowana. O odmowie realizacji zamówienia klient zostanie powiadomiony telefonicznie, mailowo lub faksowo, w zależności od życzenia klienta.
21. Zgodnie z Ustawą z 2 marca 2000 roku "O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzona przez produkt niebezpieczny" klient może zrezygnować z towaru kupionego w naszej firmie bez podania przyczyny w ciągu 10 dni roboczych, od daty odebrania przesyłki. Jest to możliwe tylko wówczas, gdy towar jest w stanie nienaruszonym. Zwracany towar należy odsyłać razem z fakturą, paragonem otrzymanym wraz z nim. Sprzedawca gwarantuje zwrot kwoty równej cenie towaru. Pieniądze zostaną zwrócone w ciągu 21 dni roboczych od otrzymania zwrotu przelewem bankowym na konto wskazane przez klienta lub przekazem pocztowym pod adresem wskazanym w zamówieniu. Koszt odesłania towaru nie podlega zwrotowi.
22. Wszystkie towary objęte są gwarancją producenta.
23. Reklamacje. Jeżeli po otrzymaniu towaru klient znajdzie w nim wady techniczne, powinien zgłosić fakt Sprzedawcy. Wszelkie reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni roboczych od ich wpłynięcia. Towar z wadą techniczną zostanie wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe, sprzedawca zwróci nabywcy równowartość ceny produktu.
24. Złożenie zamówienia przez przesłanie formularza zamówienia mailem, faksem lub pocztą albo złożone telefonicznie pracownikowi Sprzedawcy jest równoznaczne z zawarciem umowy sprzedaży. Umowa zawierana jest między Klientem a PETROL S.C.. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej umowy oraz danych Klienta następuje przez wydrukowanie i przekazanie klientowi wraz z przesyłką faktury VAT lub specyfikacji zamówienia. Dane klienta, w tym dane osobowe, przetwarzane w celu realizacji umowy są także utrwalane przez PETROL S.C. w systemie informatycznym lub kartotece papierowej w celach archiwizacji transakcji zgodnie z obowiązującymi przepisami.
25. Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim w języku polskim.
26. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy.

© Copyright 2002 - 2024 Petrol SC
Jesteś naszym: 190849 wirtualnym gościem.
Projekt i Wykonanie www.Alice-Network.pl grupa www.MixDigital.pl - Profesjonalne rozwiązania reklamowe