CORIMSOL

Charakterystyka techniczna produktu

CORIMSOL

Pakiet uszlachetniający do skroplonych gazów węglowodorowych (LPG).

 • CORIMSOL - Charakterystyka toksyczno-pożarowa

  Metanol: NDS: 100 mg/m3, NDSCh: 300 mg/m3

  Granice wybuchowości: 5,5 % obj. - 36,5 % obj.

  Prężność par w temp. 20oC: 125 hPa

  Gęstość par względem powietrza: 1,11

  Środki gaśnicze

  Właściwe: dwutlenek węgla, proszki gaśnicze, piany, rozproszone prądy wody

  Niewłaściwe ze względów na skuteczność: zwarte strumienie wodyZobacz także:

 • CORIMSOL - Przeznaczenie

  Pakiet uszlachetniający do skroplonych gazów węglowodorowych (LPG).

  Czytaj więcej

 • CORIMSOL - Wpływ CORIMSOL-u na LPGe

  Działanie antykorozyjne, Działanie smarnościowe, Działanie myjące

  Czytaj więcej

 • CORIMSOL - Właściwości fizykochemiczne

  CORIMSOL jest płynem o barwie jasno-brązowej, mieszającym się z LPG.

  Czytaj więcej

 • CORIMSOL - Zasady stosowania

  Celem zmniejszenia uciążliwości operacji dozowania i zapewnienia pełnej homogenizacji CORIMSOL-u, a także dążąc do maksymalizacji skuteczności preparatu, zaleca się stosowanie pakietu podczas przeładunków LPG.

  Czytaj więcej

© Copyright 2002 - 2024 Petrol SC
Jesteś naszym: 190845 wirtualnym gościem.
Projekt i Wykonanie www.Alice-Network.pl grupa www.MixDigital.pl - Profesjonalne rozwiązania reklamowe