LUBRIKSOL

Charakterystyka techniczna produktu

LUBRIKSOL

Dodatek smarnościowy do oleju napędowego (ON).

 • LUBRIKSOL - Wpływ dodatku Lubriksol na oleje napędowe

  Obniżanie zawartości siarki w olejach napędowych pogarsza jedną z bardzo ważnych cech dobrego paliwa – smarność. Właściwość ta decyduje o wielkości zużycia elementów układu zasilania, pomp wtryskowych, rozpylaczy i pompowtryskiwaczy.

  Poprawę właściwości smarnych olejów napędowych, w szczególności niskosiarkowych, uzyskuje się poprzez wprowadzanie specjalnych dodatków, do których należy LUBRIKSOL.

  LUBRIKSOL zawiera bardzo dobrze rozpuszczalne w paliwie substancje tworzące warstwę smarną na metalowych elementach układu zasilania. Chroni ona precyzyjne elementy aparatury wtryskowej, redukuje zużycie i w ten sposób wydatnie wydłuża ich żywotność. Ta sama warstwa smarna stanowi doskonałą ochronę przed korozją całego układu zasilania paliwem silnika Diesla.

  LUBRIKSOL ulega całkowitemu bezpopiołowemu spaleniu razem z ON a warstwa smarna odnawiana jest z dodatkiem napływającym wraz z paliwem.

  LUBRIKSOL jest ekologicznym, bezsiarkowym, dodatkiem smarnościowym, wykazującym wysoką efektywność w polepszaniu smarności olejów napędowych i nie zmieniającym innych właściwości fizykochemicznych i eksploatacyjnych paliwa, jak: temperatura zapłonu, zawartość siarki, liczba cetanowa. LUBRIKSOL zasadniczo dozuje się do oleju napędowego w proporcji 1:1000. Skuteczność LUBRIKSOL-u jako dodatku smarnościowego stwierdzono w testach laboratoryjnych, realizowanych przy użyciu aparatu HFR2 (ISO 12156-1) zweryfikowano pozytywnymi opiniami użytkowników. Na podstawie uzyskanych wyników analiz stwierdzono, że w przypadku oleju napędowego nawet o bardzo małej naturalnej smarności, zastosowanie LUBRIKSOL-u w proporcji 1:1000 pozwala na uzyskanie smarności, przewyższającej wymagania normy (PN-EN 590).

  LUBRIKSOL posiada atest Centralnego Laboratorium Naftowego w Warszawie - wyciąg w załączeniu


Zobacz także:

 • LUBRIKSOL - Przeznaczenie

  Dodatek smarnościowy do oleju napędowego (ON).

  Czytaj więcej

 • LUBRIKSOL - Wpływ dodatku Lubriksol na oleje napędowe

  Poprawę właściwości smarnych olejów napędowych, w szczególności niskosiarkowych, uzyskuje się poprzez wprowadzanie specjalnych dodatków, do których należy LUBRIKSOL.

  Czytaj więcej

 • LUBRIKSOL - Właściwości fizykochemiczne

  Płyn o barwie jasno-żółtej mieszający się w każdej proporcji z olejem napędowym. Preparat zachowuje płynność do temperatury -28oC, ulega całkowitemu bezpopiołowemu spalaniu.

  Czytaj więcej

 • LUBRIKSOL - Zasady stosowania

  Uzyskanie pełnego efektu stosowania LUBRIKSOL-u w celu podniesienia jakości oleju napędowego wymaga wymieszania dodatku z paliwem np.: podczas napełniania zbiornika.

  Czytaj więcej

 • LUBRIKSOL - Wyniki badań dodatku LUBRIKSOL
  w Centralnym Laboratorium Naftowym w Warszawie

  Badania wpływu dodatku Lubriksol na poprawę smarności niskosiarkowego (34 ppm) bazowego oleju napędowego wykonano z zastosowaniem aparatu HFR2, zgodnie z normą PN-EN ISO 12156-1:2001.

  Czytaj więcej

© Copyright 2002 - 2024 Petrol SC
Jesteś naszym: 189152 wirtualnym gościem.
Projekt i Wykonanie www.Alice-Network.pl grupa www.MixDigital.pl - Profesjonalne rozwiązania reklamowe