TCA-LZ800R

Charakterystyka techniczna produktu

TCA-LZ800R

Pakiet solubilizująco-emulgujący do olejów smarowych mineralnych.

 • TCA-LZ800R - Zasady stosowania

  Opakowania:
  - paletozbiornik o pojemności 1000L
  - kanister z t.s. 30 L UN 3H1/Y1,84/150/...*/PL/COBRO 439/INVAC, lm 3526
  Warunki ADR - dodatek A.5, grupa opakowań III

  Przechowywanie:
  Magazynować w certyfikowanych, właściwe oznaczonych, zamkniętych opakowaniach, w magazynie cieczy palnych wyposażonym w instalacje wentylacyjną i elektryczną w wykonaniu przeciwwybuchowym. Dopuszcza się magazynowanie na wolnym powietrzu, pod zadaszeniem. Opakowania chronić przed działaniem ciepła. Na terenie magazynu przestrzegać zakazu palenia, używania otwartego ognia i narzędzi iskrzących.
  Zalecana temperatura magazynowania od -9 do +30ºC.
  Chronić przed spadkiem temperatury poniżej: -25 °C
  Chronić przed wzrostem temperatury powyżej: 40 °C
  Zalecany materiał na opakowania produktu: stal, stal nierdzewna.
  Opróżnione opakowania po produkcie mogą zawierać palne pary tworzące zagrożenie wybuchem.
  Transport: - nalepka ostrzegawcza : nr 3, ryba
  - numer rozpoznawczy materiału (ONZ): UN 1993
  - numer rozpoznawczy zagrożenia : 30 (taki sam jak dla olejów napędowych)

  Klasyfikacja materiału:
  RID: kl 3,
  ADR: kl 3.

Zobacz także:

 • TCA-LZ800R - Przeznaczenie

  Pakiet solubilizująco-emulgujący do olejów smarowych mineralnych

  Czytaj więcej

 • TCA-LZ800R - Wpływ produktu na oleje smarowe mineralne

  Działanie TCA-LZ800R pakietu solubilizująco-emulgującego do olejów smarowych mineralnych.

  Czytaj więcej

 • TCA-LZ800R - Właściwości fizykochemiczne

  Ciecz o barwie bezbarnwej.

  Czytaj więcej

© Copyright 2002 - 2024 Petrol SC
Jesteś naszym: 193102 wirtualnym gościem.
Projekt i Wykonanie www.Alice-Network.pl grupa www.MixDigital.pl - Profesjonalne rozwiązania reklamowe