LUBRIKSOL

Charakterystyka techniczna produktu

LUBRIKSOL

Dodatek smarnościowy do oleju napędowego (ON).

 • LUBRIKSOL - Zasady stosowania

  Uzyskanie pełnego efektu stosowania LUBRIKSOL-u w celu podniesienia jakości oleju napędowego wymaga wymieszania dodatku z paliwem np.: podczas napełniania zbiornika.

  Celem zmniejszenia uciążliwości operacji dozowania i zapewnienia pełnej homogenizacji LUBRIKSOL-u a także dążąc do maksymalizacji skuteczności preparatu zaleca się stosowanie niniejszych zasad:


  1. W przypadku uszlachetniania paliwa w zbiorniku stacjonarnym należy wlać preparat do zbiornika przed napełnianiem go olejem napędowym lub wprowadzić całość dawki LUBRIKSOL-u do pierwszej opróżnianej komory rozładowywanej cysterny


  2. W przypadku uszlachetniania paliwa w autocysternie należy wstępnie zalać układ spustowy poszczególnych komór paliwem a następnie wprowadzić odpowiednie dawki LUBRIKSOL-u. Jedynie ten sposób postępowania zapewni rozprowadzenie preparatu w całej objętości każdej komory i uzyskanie pełnego efektu działania.Zobacz także:

 • LUBRIKSOL - Przeznaczenie

  Dodatek smarnościowy do oleju napędowego (ON).

  Czytaj więcej

 • LUBRIKSOL - Wpływ dodatku Lubriksol na oleje napędowe

  Poprawę właściwości smarnych olejów napędowych, w szczególności niskosiarkowych, uzyskuje się poprzez wprowadzanie specjalnych dodatków, do których należy LUBRIKSOL.

  Czytaj więcej

 • LUBRIKSOL - Właściwości fizykochemiczne

  Płyn o barwie jasno-żółtej mieszający się w każdej proporcji z olejem napędowym. Preparat zachowuje płynność do temperatury -28oC, ulega całkowitemu bezpopiołowemu spalaniu.

  Czytaj więcej

 • LUBRIKSOL - Zasady stosowania

  Uzyskanie pełnego efektu stosowania LUBRIKSOL-u w celu podniesienia jakości oleju napędowego wymaga wymieszania dodatku z paliwem np.: podczas napełniania zbiornika.

  Czytaj więcej

 • LUBRIKSOL - Wyniki badań dodatku LUBRIKSOL
  w Centralnym Laboratorium Naftowym w Warszawie

  Badania wpływu dodatku Lubriksol na poprawę smarności niskosiarkowego (34 ppm) bazowego oleju napędowego wykonano z zastosowaniem aparatu HFR2, zgodnie z normą PN-EN ISO 12156-1:2001.

  Czytaj więcej

© Copyright 2002 - 2024 Petrol SC
Jesteś naszym: 190849 wirtualnym gościem.
Projekt i Wykonanie www.Alice-Network.pl grupa www.MixDigital.pl - Profesjonalne rozwiązania reklamowe