DIESOL

Charakterystyka techniczna produktu

Diesol

"DIESOL" jest testowany: w Laboratorium Polskiego Koncernu Naftowego S.A. w Płocku

 • Diesol - Właściwości fizykochemiczne

  Płyn o barwie jasno-żółtej mieszający się w każdej proporcji z olejem napędowym. Preparat zachowuje płynność do temperatury -24oC, ulega całkowitemu bezpopiołowemu spalaniu, poprawia właściwości smarne paliwa.

  Lp. Wymagania Wartość Metody badań
  1 Gęstość w temperaturze 20OC, g/ml, nie wyższa niż 0,890 PN-EN ISO 3675:2004
  2 Temperatura zapłonu, oC, nie niższa niż 35 PN-EN ISO 22719:2003 (U)
  3 Temperatura początku wrzenia, OC, nie niższa niż 140 PN-EN ISO 3405:2004
  4 Zawartość wody Nie zawiera PN-EN ISO 12937:2002 (U)
  5 Zawartość zanieczyszczeń mechanicznych Nie zawiera PN-EN 12662:2003
  6 Temperatura krzepnięcia, OC, nie wyższa niż -24 PN-55/C-04016
  7 Zawartość siarki %, m/m Nie zawiera PN-EN ISO 8754:2007


Zobacz także:

 • Diesol - Przeznaczenie

  Uszlachetniający pakiet depresująco - dyspergujący do oleju napędowego (ON) i lekkiego oleju opałowego

  Czytaj więcej

 • Diesol - Wpływ na oleje napędowe

  Działanie produktu polega na modyfikacji struktury kryształów węglowodorów parafinowych powstających w wyniku oziębiania oleju napędowego i zahamowaniu sedymentacji kryształów parafin w oleju napędowego poprzez obecność specjalnego dodatku dyspergującego.

  Czytaj więcej

 • Diesol - Właściwości fizykochemiczne

  Płyn o barwie jasno-żółtej mieszający się w każdej proporcji z olejem napędowym.

  Czytaj więcej

 • Diesol - Zasady stosowania

  Celem zmniejszenia uciążliwości operacji dozowania i zapewnienia pełnej homogenizacji "DIESOL-u" a także dążąc do maksymalizacji skuteczności preparatu

  Czytaj więcej

 • Diesol - Pakowanie, przechowywanie i transport

  Opakowania, Warunki ADR, Klasyfikacja, Oznaczenia

  Czytaj więcej

 • Diesol - Charakterystyka toksyczno-pożarow

  Najwyższe dopuszczalne stężenie, >Klasa niebezpieczeństwa, Klasa niebezpieczeństwa pożarowego, Zalecane środki gaśnicze

  Czytaj więcej

© Copyright 2002 - 2024 Petrol SC
Jesteś naszym: 189153 wirtualnym gościem.
Projekt i Wykonanie www.Alice-Network.pl grupa www.MixDigital.pl - Profesjonalne rozwiązania reklamowe