DIESOL

Charakterystyka techniczna produktu

Diesol

"DIESOL" jest testowany: w Laboratorium Polskiego Koncernu Naftowego S.A. w Płocku

 • Diesol - Przeznaczenie

  Uszlachetniający pakiet depresująco - dyspergujący do oleju napędowego (ON) i lekkiego oleju opałowego

  Czytaj więcej

 • Diesol - Wpływ na oleje napędowe

  Działanie produktu polega na modyfikacji struktury kryształów węglowodorów parafinowych powstających w wyniku oziębiania oleju napędowego i zahamowaniu sedymentacji kryształów parafin w oleju napędowego poprzez obecność specjalnego dodatku dyspergującego.

  Czytaj więcej

 • Diesol - Właściwości fizykochemiczne

  Płyn o barwie jasno-żółtej mieszający się w każdej proporcji z olejem napędowym.

  Czytaj więcej

 • Diesol - Zasady stosowania

  Celem zmniejszenia uciążliwości operacji dozowania i zapewnienia pełnej homogenizacji "DIESOL-u" a także dążąc do maksymalizacji skuteczności preparatu

  Czytaj więcej

 • Diesol - Pakowanie, przechowywanie i transport

  Opakowania, Warunki ADR, Klasyfikacja, Oznaczenia

  Czytaj więcej

 • Diesol - Charakterystyka toksyczno-pożarow

  Najwyższe dopuszczalne stężenie, >Klasa niebezpieczeństwa, Klasa niebezpieczeństwa pożarowego, Zalecane środki gaśnicze

  Czytaj więcej

© Copyright 2002 - 2024 Petrol SC
Jesteś naszym: 194873 wirtualnym gościem.
Projekt i Wykonanie www.Alice-Network.pl grupa www.MixDigital.pl - Profesjonalne rozwiązania reklamowe