AQUAGASOL

Charakterystyka techniczna produktu

AQUAGASOL

Dodatek (solubilizujący) do LPG, zwiększający rozpuszczalność wody w paliwie; zapobiega i trwale usuwa zmętnienie paliwa wywołane obecnością wody.

 • AQUAGASOL - Wpływ na LPG

  Węglowodory mają ograniczoną zdolność do rozpuszczania wody, która zależy od typu budowy węglowodoru i jego masy cząsteczkowej (Rysunek 1).

  WYKRES ILUSTRUJĄCY WPŁYW "DIESOL-u" NA PRZEJŚCIOWY OLEJ NAPĘDOWY I JEGO TEMPERATURĘ BLOKADY FILTRÓW PALIWOWYCH.

  Rysunek 1. Rozpuszczalność wody w węglowodorach w temperaturze 20oC

  Działanie AQUAGASOL-u polega na solubilizacji cząsteczek wody rozpuszczonych lub zdyspergowanych w paliwie. Aktywna część preparatu wiąże fizycznie wodę z utworzeniem adduktu, doskonale rozpuszczalnego w węglowodorach, nawet w bardzo ujemnych temperaturach. Siła wiązania wody przez AQUAGASOL wzrasta w miarę obniżania temperatury paliwa i dzięki temu zawodnione paliwo nie mętnieje.

  Wielkość dawki AQUAGASOL-u zależy głównie od zawartości wody w paliwie. Dla skroplonych gazów węglowodorowych nasyconych wodą w temperaturze pokojowej (paliwo klarowne lub równomiernie lekko mętne) optymalna dawka wynosi 1L preparatu na 4000kg paliwa. Ponieważ ilość wody rozpuszczonej w węglowodorach maleje wraz z obniżaniem temperatury - do zimnego paliwa można dodać mniejszą dawkę dodatku.

  Rozpuszczalność wody w skroplonych gazach węglowodorowych, a także w skroplonych gazach węglowodorowych w obecności metanolu lub AQUAGASOL-u, w zależności od temperatury ilustruje Rysunek 2.


  >Rysunek 2. Temperatura rozpuszczalności wody w LPG

  Preparat działa skutecznie zarówno po dodaniu go do zawodnionego paliwa jak i odwrotnie, gdy małe ilości wody (technologiczne) dostaną się do bezwodnego paliwa z dodatkiem AQUAGASOL-u.

  Pomiary mętności w jednostkach NTU ( Nephelometric Turbidsity Units) wykonywano z użyciem laboratoryjnego mętnościomierza HACH 2100AN produkcji USA, gdzie moment mętnienia przyjęto za próg rozpuszczalności wody w węglowodorach.

  Przyrząd kalibrowano przed pomiarem, za pomocą wtórnych wzorców mętności Gelex®. Pomiary wykonywano zgodnie z normą ISO 7027 (DIN 404), stosując standardowy filtr światła USEPA a wyniki rejestrowano za pomocą PC poprzez złącze RS232. W zestawie z kriostatem i chłodnicą aparat mierzy mętność próbek w ustalonej temperaturze. Pomiar temperatury badanej próbki wykonywany jest elektronicznie z dokładnością 0,1oC, za pomocą elektronicznego termometru Shinha produkcji japońskiej z czujnikiem Pt100.

  Przyrząd pozwala na pomiar zmętnienia próbki w zakresie 0,01 do 10.000 NTU (obserwowane okiem nieuzbrojonym zmętnienie ma wartość około 3 NTU).

  Wpływ metanolu na mętność próbki oraz skuteczność dodatku AQUAGASOL oceniano na podstawie pomiarów mętności n-heksanu w ustalonej, zmiennej temperaturze.

  Uwaga! AQUAGASOL nie może być dodawany do paliwa, w którym woda tworzy oddzielną warstwę; grozi to zemulgowaniem dużej ilości wody w paliwie i utworzeniem mętnej emulsji.

  AQUAGASOL wykazuje działanie myjące w stosunku do zaworów dolotowych lub armatury wtryskowej silnika. Wspomaga działanie myjące typowych handlowych dodatków detergentowych do skroplonych gazów węglowodorowych. Ułatwia rozpylenie paliwa, pełniejsze jego odparowanie i spalenie w silniku.

  Zachowując wodę w paliwie AQUAGASOL przyczynia się do bardziej miękkiej pracy silnika, obniżenia maksymalnej temperatury w komorze spalania i zmniejszenia emisji toksycznych składników gazów spalinowych (NOx).Zobacz także:

 • AQUAGASOL - Przeznaczenie

  Dodatek (solubilizujący) do LPG, zwiększający rozpuszczalność wody w paliwie; zapobiega i trwale usuwa zmętnienie paliwa wywołane obecnością wody.

  Czytaj więcej

 • AQUAGASOL - Wpływ AQUAGASOL-u na LPG

  Działanie AQUAGASOL-u polega na solubilizacji cząsteczek wody rozpuszczonych lub zdyspergowanych w paliwie. Aktywna część preparatu wiąże fizycznie wodę z utworzeniem adduktu, doskonale rozpuszczalnego w węglowodorach, nawet w bardzo ujemnych temperaturach. Siła wiązania wody przez AQUAGASOL wzrasta w miarę obniżania temperatury paliwa i dzięki temu zawodnione paliwo nie mętnieje.

  Czytaj więcej

 • AQUAGASOL - Właściwości fizykochemiczne

  AQUAGASOL jest płynem o barwie jasno-brązowej, mieszającym się z LPG.

  Czytaj więcej

 • AQUAGASOL - Zasady stosowania

  Celem zmniejszenia uciążliwości operacji dozowania i zapewnienia pełnej homogenizacji AQUAGASOL-u, a także dążąc do maksymalizacji skuteczności preparatu, zaleca się stosowanie preparatu podczas przeładunków LPG.

  Czytaj więcej

© Copyright 2002 - 2024 Petrol SC
Jesteś naszym: 189165 wirtualnym gościem.
Projekt i Wykonanie www.Alice-Network.pl grupa www.MixDigital.pl - Profesjonalne rozwiązania reklamowe