MULTISSOL1000

Charakterystyka techniczna produktu

Multissol1000

Wielofunkcyjny dodatek uszlachetniający do oleju napędowego MULTISSOL1000 pozwala na uzyskanie paliwa klasy PREMIUM.

 • DZIAŁANIE MYJĄCE

  W celu zapewnienia właściwego zasilania silnika i pełnego spalania paliwa jest niezbędne utrzymywanie w czystości układu zasilania. Zapobieganie odkładaniu osadów w urządzeniach wtryskowych ma szczególne znaczenie w wysoko obciążonych (Heavy Duty) silnikach Diesla. Olej napędowy pochodzenia naftowego, jak i biokomponenty zawarte w paliwie handlowym nie mają zdolności rozpuszczania ani zmywania osadów gromadzących się na powierzchni elementów układu zasilania silnika.

  Właściwości myjące oleju napędowego zapewnia wyłącznie odpowiednio dobrany dodatek detergencyjny, który jest zastosowany w odpowiednim stężeniu. Dodatek taki zapobiega odkładaniu się osadów typu koksu, laków i mydeł na elementach aparatury wtryskowej. Systematyczne zmywanie powierzchni powoduje rozpuszczanie i dyspergowanie w oleju napędowym substancji osadotwórczych – prekursorów osadów, które następnie ulegają spaleniu w silniku wraz z paliwem.

  Dzięki temu układ zasilania jest czysty, a dozowanie paliwa, tworzenie mieszanki paliwowo-powietrznej i jej spalanie odbywa się w sposób optymalny i zgodnie z regulacją i charakterystyką pracy silnika.

  Stopień czystości końcówek wtryskiwaczy w przypadku stosowania dodatku i niestosowania dodatku przedstawiono na Fotografii 1.


  Fotografia 1.
  Czystość końcówek wtryskiwaczy w przypadku
  a) niestosowania dodatku MULTISSOL1000 do paliwa, b) stosowania dodatku MULTISSOL1000 do paliwa

  Działanie dodatku potwierdzają wyniki testu zakoksowania wtryskiwaczy prowadzonego według procedury CEC F-23-01 przy zastosowaniu silnika Peugeot XUD9 1.9 (co najmniej dwukrotnie większa przepustowość wtryskiwaczy w porównaniu z paliwem bez dodatku) (Tabela 1 i Fotografia 2) oraz testy spadku mocy silnika prowadzonego według procedury CEC F-98-08 przy zastosowaniu silnika Peugeot DW10. Na fotografii 2a widać brak poprawnego rozpylenia paliwa, co popularnie nazywane jest "laniem wtrysku".


  Paliwo
  Dawka dodatku MULTISSOL1000, ppm
  % redukcji przepustowości wtryskiwacza przy wzniosie iglicy
  0,1 mm (metoda badań CEC F-23-01)
  Olej napędowy zgodny z PN-EN 590
  0
  75,8
  1000
  28,0
  2000
  3,1


  Fotografia 2.
  Czystość końcówek wtryskiwaczy w przypadku
  a) niestosowania dodatku MULTISSOL1000 do paliwa, b) stosowania dodatku MULTISSOL1000 do paliwa (metoda badań CEC F-23-01)


Zobacz także:

 • Multissol1000 - Przeznaczenie

  Wielofunkcyjny dodatek uszlachetniający do oleju napędowego MULTISSOL1000 pozwala na uzyskanie paliwa klasy PREMIUM przy zastosowaniu w stężeniu 1000 ppm (mg/kg; 1 litr na 1000 litrów paliwa).

  Czytaj więcej

 • Multissol1000 - DZIAŁANIE MYJĄCE

  Właściwości myjące oleju napędowego zapewnia wyłącznie odpowiednio dobrany dodatek detergencyjny, który jest zastosowany w odpowiednim stężeniu. Dodatek taki zapobiega odkładaniu się osadów typu koksu, laków i mydeł na elementach aparatury wtryskowej. Systematyczne zmywanie powierzchni powoduje rozpuszczanie i dyspergowanie w oleju napędowym substancji osadotwórczych – prekursorów osadów, które następnie ulegają spaleniu w silniku wraz z paliwem.

  Czytaj więcej

 • Multissol1000 - LICZBA CETANOWA

  Liczba cetanowa oleju napędowego charakteryzuje jego spalanie w silniku, które rozpoczyna się od samozapłonu paliwa. Czas upływający od chwili wtrysku oleju napędowego do cylindra do momentu samozapłonu jest to okres opóźnienia samozapłonu.

  Czytaj więcej

 • Multissol1000 - DZIAŁANIE ANTYKOROZYJNE

  Celem ochrony elementów układu zasilania silnika Diesla przed korodującym działaniem paliwa do oleju napędowego dodaje się inhibitory korozji. Skuteczność ochrony przeciwkorozyjnej jest badana według normy ASTM D665A.

  Czytaj więcej

 • Multissol1000 - DZIAŁANIE ANTYPIENNE

  Olej napędowy wykazuje naturalną skłonność do pienienia, która nie jest normalizowana, ale może stanowić problem podczas napełniania zbiorników pojazdów. Dodatek MULTISSOL1000, jako jeden z nielicznych pakietów uszlachetniających, zmniejsza objętość piany i bardzo szybko (1 do 3 s) prowadzi do jej zaniku na powierzchni oleju napędowego, co pozwala na wykorzystanie całej objętości zbiornika paliwa.

  Czytaj więcej

 • Multissol1000 - WPŁYW DODATKU NA GRANICĘ FAZ WODA – OLEJ NAPĘDOWY

  Olej napędowy nie miesza się z wodą i nie rozpuszcza wody. Na granicy faz woda – olej napędowy może tworzyć się emulsja, szczególnie gdy paliwo zawiera biokomponent w postaci FAME lub jest dłużej przechowywane. Dodatek MULTISSOL1000 nie zwiększa powinowactwa oleju napędowego do wody, a natomiast znacznie przyśpiesza wydzielanie wody po jej zmieszaniu z paliwem.

  Czytaj więcej

 • Multissol1000 - WŁAŚCIWOŚCI FIZYKOCHEMICZNE

  MULTISSOL1000 jest płynem o barwie jasno-żółtej, doskonale mieszającym się z olejem napędowym.

  Czytaj więcej

 • Multissol1000 - ZASADY STOSOWANIA

  Celem zapewnienia pełnej homogenizacji dodatku MULTISSOL1000 z olejem napędowym, a także dążąc do maksymalnej skuteczności dodatku, zaleca się dodawanie dodatku podczas przeładunków lub przed przepompowywaniem, lub przed tankowaniem zbiorników.

  Czytaj więcej

 • Multissol1000 - Pakowanie, przechowywanie i transport

  MULTISSOL1000 jest płynem o barwie jasno-żółtej, doskonale mieszającym się z olejem napędowym.

  Czytaj więcej

 • Multissol1000 - Uwaga prawna

  Dodawanie do paliwa MULTISSOL-u nie powoduje powstania zobowiązania w podatku akcyzowym i nie wymaga składu podatkowego, ponieważ dostarczany jest z zapłaconą akcyzą

  Czytaj więcej

© Copyright 2002 - 2024 Petrol SC
Jesteś naszym: 189156 wirtualnym gościem.
Projekt i Wykonanie www.Alice-Network.pl grupa www.MixDigital.pl - Profesjonalne rozwiązania reklamowe