CORIMSOL

Charakterystyka techniczna produktu

CORIMSOL

Pakiet uszlachetniający do skroplonych gazów węglowodorowych (LPG).

 • CORIMSOL - Właściwości fizykochemiczne

  CORIMSOL jest płynem o barwie jasno-brązowej, mieszającym się z LPG. Właściwości fizykochemiczne CORIMSOL-u przedstawiono w Tabeli 1.

  Preparat ulega całkowitemu bezpopiołowemu spalaniu.

  Lp. Wymagania Wartość Metody badań
  1 Gęstość w temperaturze 20OC, g/ml, nie wyższa niż 0,860 PN-EN ISO 3675:2004
  2 Temperatura zapłonu, oC, nie niższa niż 11 PN-EN ISO 22719:2003 (U)
  3 Temperatura początku wrzenia, OC, nie niższa niż 65 PN-EN ISO 3405:2004
  4 Zawartość wody Nie zawiera PN-EN ISO 12937:2002 (U)
  5 Zawartość zanieczyszczeń mechanicznych Nie zawiera PN-EN 12662:2003
  6 Temperatura krzepnięcia, OC, nie wyższa niż -58 PN-55/C-04016
  7 Zawartość siarki, % mas. Nie zawiera PN-EN ISO 8754:2007


Zobacz także:

 • CORIMSOL - Przeznaczenie

  Pakiet uszlachetniający do skroplonych gazów węglowodorowych (LPG).

  Czytaj więcej

 • CORIMSOL - Wpływ CORIMSOL-u na LPGe

  Działanie antykorozyjne, Działanie smarnościowe, Działanie myjące

  Czytaj więcej

 • CORIMSOL - Właściwości fizykochemiczne

  CORIMSOL jest płynem o barwie jasno-brązowej, mieszającym się z LPG.

  Czytaj więcej

 • CORIMSOL - Zasady stosowania

  Celem zmniejszenia uciążliwości operacji dozowania i zapewnienia pełnej homogenizacji CORIMSOL-u, a także dążąc do maksymalizacji skuteczności preparatu, zaleca się stosowanie pakietu podczas przeładunków LPG.

  Czytaj więcej

© Copyright 2002 - 2024 Petrol SC
Jesteś naszym: 194871 wirtualnym gościem.
Projekt i Wykonanie www.Alice-Network.pl grupa www.MixDigital.pl - Profesjonalne rozwiązania reklamowe