TCA-LZ800R

Charakterystyka techniczna produktu

TCA-LZ800R

Pakiet solubilizująco-emulgujący do olejów smarowych mineralnych.

 • TCA-LZ800R - Zasady stosowania

  Uzyskanie pełnego efektu stosowania TCA-LZ800R wymaga uzyskania jednorodnego roztwory w oleju. Mając na uwadze dużą gęstość TCA-LZ800R (ok.1,10 g/cm3) i jego początkową niechęć do rozpuszczania w olejach, trzeba uwzględnić możliwość, że może dojść do sedymentacji TCA-LZ800R w mieszalniku.

  Celem zmniejszenia uciążliwości operacji dozowania i zapewnienia pełnej homogenizacji TCA-LZ800R a także dążąc do maksymalizacji skuteczności preparatu zaleca się stosowanie niniejszych zasad:
  - jeżeli zbiorniko-mieszalnik z powodów konstrukcyjnych ma t.z. objętość martwą, należy sprawdzić czy jest tam woda. Jeżeli jest, to trzeba ją bezwzględnie usunąć - woda może utrudniać rozpuszczenie TCA-LZ800R;
  - do zbiornika-mieszalnika wlać sformułowaną mieszaninę olejów mineralnych lub wstępnie wlać całość oleju, tego którego będzie najwięcej;
  - jeżeli jest możliwość techniczna, można podgrzać olej do temp. ok. 20oC (im wyższa temperatura tym krótszy czas mieszania);
  - w przypadku wykonywania mieszaniny w zbiorniku-mieszalniku, który ma objętość "martwą", należy zawsze wprowadzać TCA-LZ800R porcjami na zasilanie pompy obiegowej (pompa zadziała jak mikser i wstępnie rozproszy-rozpuści dodatek);
  - powyższy sposób jest bezwzględnie konieczny, gdy zbiornik-mieszalnik, który ma objętość "martwą" nie jest wyposażony w dodatkowe mieszadło;
  - w przypadku wykonywania czynności w mieszalniku bez objętości "martwej", należy chwilowo włączać pompę obiegową w celu "podniesienia" ewentualnie zalegającego na dnie TCA-LZ800R


  Niestety nie ma prostego i zawsze pewnego zalecenia co do czasu mieszania, ponieważ zależy on od wielu czynników takich jak:
  - wielkości zbiornika-mieszalnika;
  - objętość mieszanej cieczy;
  - temperatura oleju;
  - wydajności pompy używanej do mieszania;
  - posiadania lub braku mieszadeł mechanicznych w zbiorniko-mieszalniku;
  - wielkości dawki TCA-LZ800R

  Jedynie doświadczenie wynikające z praktyki i wiedza, jakie czynniki w danej strukturze pomogą lub utrudnią mieszani, może być podstawą szacowania koniecznego czasu mieszania.
  Przykładowo, dla objętości zbiorniko-mieszalnika 50 m3, objętości oleju 48 m3, temp. ok 20oC, i dozie 0,7 kg/t w zbiorniku z mieszadłem mechanicznym i pompą obiegową o wydajności 1,5 m3/min czas ten wynosi ok. 15 min.


Zobacz także:

 • TCA-LZ800R - Przeznaczenie

  Pakiet solubilizująco-emulgujący do olejów smarowych mineralnych

  Czytaj więcej

 • TCA-LZ800R - Wpływ produktu na oleje smarowe mineralne

  Działanie TCA-LZ800R pakietu solubilizująco-emulgującego do olejów smarowych mineralnych.

  Czytaj więcej

 • TCA-LZ800R - Właściwości fizykochemiczne

  Ciecz o barwie bezbarnwej.

  Czytaj więcej

© Copyright 2002 - 2024 Petrol SC
Jesteś naszym: 190849 wirtualnym gościem.
Projekt i Wykonanie www.Alice-Network.pl grupa www.MixDigital.pl - Profesjonalne rozwiązania reklamowe