DIESOL

Charakterystyka techniczna produktu

Diesol

"DIESOL" jest testowany: w Laboratorium Polskiego Koncernu Naftowego S.A. w Płocku

 • Wpływ Diesol-u na oleje napędowe

  Działanie produktu polega na modyfikacji struktury kryształów węglowodorów parafinowych powstających w wyniku oziębiania oleju napędowego i zahamowaniu sedymentacji kryształów parafin w oleju napędowego poprzez obecność specjalnego dodatku dyspergującego. Dyspergator efektywnie działa wyłącznie w paliwie depresowanym. Współdziałanie obu dodatków powoduje, że kryształy parafin powstające podczas oziębiania oleju napędowego, osiągają bardzo małe rozmiary, rzędu mikronów. Nie ulegają one wzrostowi i sedymentacji nawet w czasie kilkunastu dni a stabilna, mętna zawiesina (rys.1- naczynie i zdjęcie 2) przepływa przez filtry paliwa nie powodując ich blokowania.

  dodatek smarujący do diesla

  Rys.1. Olej napędowy depresowany (naczynie, zdjęcie 1) i olej napędowy zawierający pakiet depresująco-dyspergujący (naczynie, zdjęcie 2) ukazujące wielkości kryształów parafin i ich sedymentację w paliwach.

  Wysoka efektywność DIESOL-u, będącego kompozycją depresatora i dyspergatora, powoduje znaczne obniżenie temperatury zablokowania filtrów paliwowych. Pakiet depresująco - dyspergujący DIESOL eliminuje rozbieżności między temperaturą zablokowania zimnego filtra oleju napędowego (CFPP) a temperaturą zimowej przydatności paliwa, wynikającej ze zjawiska sedymentacji kryształów parafin. Sam depresator nie zapobiega zagęszczeniu osadu parafinowego (rys.1, naczynie 1) na dnie zbiornika zimnego paliwa, skąd olej napędowy jest zasysany do silnika. Dolna warstwa paliwa blokuje wówczas filtr paliwa w temperaturze znacznie wyższej niż parametr CFPP, który w tym wypadku zbyt optymistycznie ocenia olej napędowy; bywa, że paliwo o wartości CFPP -20oC może być stosowane do temperatury -18 a nawet tylko do -10 oC.

  Zalecana proporcja - 1L DIESOL-u na 1000L paliwa pozwala na obniżenie temperatury rzeczywistego użytkowania oleju napędowego o 8 - 15o C.

  Uzyskanie pełnego efektu stosowania DIESOL-u w celu podniesienia jakości oleju napędowego wymaga dokładnego wymieszania dodatku z paliwem np.: podczas napełniania zbiornika oraz dodawania preparatu profilaktycznie - przed zmętnieniem paliwa. Skuteczność działania depresującego - dyspergującego dodatku DIESOL zależy od jakości paliwa. Oleje napędowe o właściwościach niskotemperaturowych odpowiadających normowym paliwom gatunku C i D wykazują wysoką "czułość" na dodatek DIESOL-u. Dla uzyskania zamierzonej temperatury blokady zimnego filtra należy zastosować odpowiednią dawkę dodatku. Przykład: Olej napędowy gatunku D o CFPP = -11oC po dodaniu 0,1% obj. ( 1L na 1000L ON) preparatu wykazuje obniżenie temperatury blokady zimnego filtra do -20oC. Podwojenie dawki DIESOL-u ( 1L na 500L ON) powoduje uzyskanie CFPP - 24oC (gatunek F ).

  WYKRES ILUSTRUJĄCY WPŁYW "DIESOL-u" NA OLEJ NAPĘDOWY GATUNKU D I JEGO TEMPERATURĘ BLOKADY FILTRÓW PALIWOWYCH.
  dodatki do diesla

  Rys.2.Wykres ilustrujący wpływ DIESOL-u na olej napędowy gatunku D i jego temperaturę blokady filtrów paliwowych.

Zobacz także:

 • Diesol - Przeznaczenie

  Uszlachetniający pakiet depresująco - dyspergujący do oleju napędowego (ON) i lekkiego oleju opałowego

  Czytaj więcej

 • Diesol - Wpływ na oleje napędowe

  Działanie produktu polega na modyfikacji struktury kryształów węglowodorów parafinowych powstających w wyniku oziębiania oleju napędowego i zahamowaniu sedymentacji kryształów parafin w oleju napędowego poprzez obecność specjalnego dodatku dyspergującego.

  Czytaj więcej

 • Diesol - Właściwości fizykochemiczne

  Płyn o barwie jasno-żółtej mieszający się w każdej proporcji z olejem napędowym.

  Czytaj więcej

 • Diesol - Zasady stosowania

  Celem zmniejszenia uciążliwości operacji dozowania i zapewnienia pełnej homogenizacji "DIESOL-u" a także dążąc do maksymalizacji skuteczności preparatu

  Czytaj więcej

 • Diesol - Pakowanie, przechowywanie i transport

  Opakowania, Warunki ADR, Klasyfikacja, Oznaczenia

  Czytaj więcej

 • Diesol - Charakterystyka toksyczno-pożarow

  Najwyższe dopuszczalne stężenie, >Klasa niebezpieczeństwa, Klasa niebezpieczeństwa pożarowego, Zalecane środki gaśnicze

  Czytaj więcej

© Copyright 2002 - 2024 Petrol SC
Jesteś naszym: 189157 wirtualnym gościem.
Projekt i Wykonanie www.Alice-Network.pl grupa www.MixDigital.pl - Profesjonalne rozwiązania reklamowe