LUBRIKSOL

Charakterystyka techniczna produktu

LUBRIKSOL

Dodatek smarnościowy do oleju napędowego (ON).

 • LUBRIKSOL - Wyniki badań dodatku LUBRIKSOL w Centralnym Laboratorium Naftowym w Warszawie (wyciąg)
  Raport z badań CLN dostępny jest w siedzibie spółki.

  Badania wpływu dodatku Lubriksol na poprawę smarności niskosiarkowego (34 ppm) bazowego oleju napędowego wykonano z zastosowaniem aparatu HFR2, zgodnie z normą PN-EN ISO 12156-1:2001. Wyniki badań przedstawione na wykresach wskazują, że Lubriksol pozwala na uzyskanie normowej smarności przez niskosiarkowe oleje napędowe.

  Wpływ dodatku Lubriksol na zużycie elementów trących

  Dodatek skutecznie chroni pompę paliwową zmniejszając zużycie elementów trących o ok. 90% w stosunku do paliwa bazowego a równocześnie ponad dwukrotnie zmniejsza opory tarcia części smarowanych paliwem.

  Wpływ dodatku Lubriksol na współczynnik tarcia

  Wyniki badań i obliczeń przedstawiono w formie tabeli:

  Badana substancja smarowa Bazowy olej napędowy Bazowy olej napędowy + Lubriksol, 1:1000 Bazowy olej napędowy + Lubriksol, 1:500
  Średnia średnica śladu zużycia (MWSD), µm 638 411 325
  Skorygowana średnica śladu zużycia (WS1,4), µm 645 407 319
  Zużycie objętościowe, 105 µm3 28,43 4,50 1,70
  Zużycie względne, % 100 15,8 6,0
  Redukcja zużycia, % 0 84,2 94,0
  Współczynnik tarcia 0,394 0,176 0,141
  Podsumowanie:
  • Lubriksol zastosowany w proporcji 1:1000 w stosunku do nisko siarkowego ON pozwala na uzyskanie smarności, przewyższającej wymagania Polskiej Normy.
  • Zwiększanie dawki dodatku jeszcze bardziej poprawia smarność paliwa redukując tarcie i zużycie.


Zobacz także:

 • LUBRIKSOL - Przeznaczenie

  Dodatek smarnościowy do oleju napędowego (ON).

  Czytaj więcej

 • LUBRIKSOL - Wpływ dodatku Lubriksol na oleje napędowe

  Poprawę właściwości smarnych olejów napędowych, w szczególności niskosiarkowych, uzyskuje się poprzez wprowadzanie specjalnych dodatków, do których należy LUBRIKSOL.

  Czytaj więcej

 • LUBRIKSOL - Właściwości fizykochemiczne

  Płyn o barwie jasno-żółtej mieszający się w każdej proporcji z olejem napędowym. Preparat zachowuje płynność do temperatury -28oC, ulega całkowitemu bezpopiołowemu spalaniu.

  Czytaj więcej

 • LUBRIKSOL - Zasady stosowania

  Uzyskanie pełnego efektu stosowania LUBRIKSOL-u w celu podniesienia jakości oleju napędowego wymaga wymieszania dodatku z paliwem np.: podczas napełniania zbiornika.

  Czytaj więcej

 • LUBRIKSOL - Wyniki badań dodatku LUBRIKSOL
  w Centralnym Laboratorium Naftowym w Warszawie

  Badania wpływu dodatku Lubriksol na poprawę smarności niskosiarkowego (34 ppm) bazowego oleju napędowego wykonano z zastosowaniem aparatu HFR2, zgodnie z normą PN-EN ISO 12156-1:2001.

  Czytaj więcej

© Copyright 2002 - 2024 Petrol SC
Jesteś naszym: 189152 wirtualnym gościem.
Projekt i Wykonanie www.Alice-Network.pl grupa www.MixDigital.pl - Profesjonalne rozwiązania reklamowe