AQUASOL

Charakterystyka techniczna produktu

AQUASOL

Aquasol to dodatek solubilizujący do benzyn, olejów napędowych i lekkich olejów opałowych zwiększający rozpuszczalność wody w paliwie.

 • AQUASOL - Właściwości fizykochemiczne

  Płyn o barwie jasno-żółtej mieszający się w każdej proporcji z olejem napędowym. Preparat zachowuje płynność do temperatury -28oC, ulega całkowitemu bezpopiołowemu spalaniu, poprawia właściwości smarne paliwa.

  Lp. Wymagania Wartość Metody badań
  1 Gęstość w temperaturze 20oC, g/ml, nie wyższa niż 0,890 PN-EN ISO 3675:2004
  2 Temperatura zapłonu, OC, nie niższa niż 35 PN-EN ISO 22719:2003 (U)
  3 Temperatura początku wrzenia, OC, nie niższa niż 110 PN-EN ISO 3405:2004
  4 Zawartość wody Nie zawiera PN-EN ISO 12937:2002 (U)
  5 Zawartość zanieczyszczeń mechanicznych Nie zawiera PN-EN 12662:2003
  6 Temperatura krzepnięcia, oC, nie wyższa niż -35 PN-55/C-04016


Zobacz także:

 • AQUASOL - Przeznaczenie

  Aquasol to dodatek solubilizujący do benzyn, olejów napędowych i lekkich olejów opałowych zwiększający rozpuszczalność wody w paliwie.

  Czytaj więcej

 • AQUASOL - Wpływ produktu na zawodnione paliwa

  Działanie AQUASOL-u polega na solubilizacji cząsteczek wody rozpuszczonych bądź zdyspergowanych w paliwie. Aktywna część preparatu wiąże fizycznie wodę z utworzeniem adduktu, doskonale rozpuszczalnego w węglowodorach, nawet w bardzo niskich ujemnych temperaturach.

  Czytaj więcej

 • AQUASOL - Właściwości fizykochemiczne

  Płyn o barwie jasno-żółtej mieszający się w każdej proporcji z olejem napędowym.

  Czytaj więcej

© Copyright 2002 - 2024 Petrol SC
Jesteś naszym: 190844 wirtualnym gościem.
Projekt i Wykonanie www.Alice-Network.pl grupa www.MixDigital.pl - Profesjonalne rozwiązania reklamowe